Hướng dẫn đổi mật khẩu bong88 trên điện thoại

  • Bước 1. Truy cập hoặc , click "Đăng nhập", nhập tên truy cập và mật khẩu. Click vào nút "Đăng nhập" ở phía dưới tên truy cập và mật khẩu để vào bong8899.com

đổi mật khẩu bong88

  • Bước 2. Màn hình đăng nhập thành công hiển thị "Thiết lập Mât Khẩu Thao tác ngay bây giờ?" Click "Để Sau".

cách đổi mật khẩu bong88

  • Bước 3. Click "Thêm", Click "Cài đặt"

hướng dẫn đổi mật khẩu bong88

  • Bước 4. Click vào dòng Mật khẩu (******), màn hình đổi mật khẩu bong88 hiện ra. Nhập "mật khẩu mới" và "xác nhận mật khẩu mới". Click "OK" để hoàn tất việc 

đổi mật khẩu trên bong88

  • Bước 5. đổi mât khẩu bong88 thành công, Click "OK".

đổi mật khẩu bong88 thành công

Hướng dẫn đổi mật khẩu bong88 trên máy tính

  • Bước 1. Truy cập  hoặc , đăng nhập vào bong88.

hướng dẫn đổi mật khẩu bong88

  • Bước 2. Click vào menu "Cài đặt"

  • Bước 3: Nhập mật khẩu cũ 1 lần, nhập mật khẩu mới 2 lần. Mật khẩu bong88 có độ dài từ 6 đến 10 ký tự gồm chữ số, chữ viết thường, chữ viết hoa. Click nút "Gửi"

đổi mật khẩu bong88

cách đổi mật khẩu trên trang bong88